Brandbeveiligingsconcept SZW

Het opleidingsprofiel van de Bedrijfshulpverlener

Taakgebied Eerste Hulp

1. Bedrijfshulpverleners:

 • Kunnen een gevaarlijke situatie als zodanig herkennen en kunnen de juiste maatregelen nemen ten behoeve van hun    veiligheid en die van het slachtoffer
 • Kunnen het slachtoffer in noodsituaties verplaatsen
 • Kunnen nagaan wat er met het slachtoffer is gebeurd
 • Kunnen het slachtoffer geruststellen
 • Kunnen op de juiste wijze voor deskundige hulp zorgen

4d6efc04c9b0bacc0243fac89b09135a.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zijn vaardig in het verlenen van eerste hulp bij:

 • Bewustzijnsstoornissen 
 • Ademhalingsstoornissen 
 • Bloedsomloopstoornissen 
 • Uitwendige bloedingen

3. Kunnen eerste hulp verlenen bij:

 • Shock 
 • Uitwendige wonden 
 • Brandwonden 
 • Botbreuken 
 • Oogletsel 
 • Kennen hun afgebakende rol binnen het taakgebied ‘Eerste Hulp'
Taakgebied Beperking en bestrijding van een beginnende brand

1. Bedrijfshulpverleners:

 • Kunnen een beginnende brand beperken en bestrijden 
 • Kunnen veiligheidsvoorzieningen gebruiken 
 • (Her)kennen de belangrijkste functies van de brandpreventieve maatregelen en voorzieningen 
 • Kunnen de branddriehoek toepassen 
 • Kennen de ontwikkeling van de brand 
 • Kennen hun afgebakende rol binnen het taakgebied ‘beperking en bestrijding van een beginnende brand'
Taakgebied Ontruiming

1. Bedrijfshulpverleners:

 • Kunnen een ontruiming begeleiden 
 • Kunnen gebruik maken van de veiligheidsmiddelen 
 • Kennen het ontruimingsplan en het doel ervan 
 • Kennen de vluchtroute en het gebruik ervan 
 • Kennen de toepassingsmogelijkheden van vluchtmiddelen 
 • Kennen hun afgebakende rol binnen het taakgebied ‘ontruiming'
Taakgebied Communicatie

1. Bedrijfshulpverleners:

 • Kunnen op de juiste wijze een ongeval of brand melden 
 • Kunnen bedrijfsintern communiceren 
 • Kunnen hulpverleningsdiensten van relevante informatie voorzien 
 • Weten wat relevante informatie is voor andere diensten 
 • Kunnen communicatiemiddelen hanteren 
 • Kennen hun afgebakende rol binnen het taakgebied ‘communicatie'

Al onze BHV opleidingen voldoen aan het door de SZW opgestelde opleidingsprofiel 

 

Geïnteresseerd?

info@hbibhv.nl

Neem contact op